Recipe Category: קינוחים

Recipe

פידה (מאפה מתוק)

הפידה המתוקה הגיעה אל הצ'רקסים כנראה מהאימפריה העות'מאנית בצורת בקלאווה והצ'רקסים שינו את נוסחתה במעט כדי שתתאים לחך המקומי.

נגישות